1. Nadzor nad poslovanjem agencije obavlja turistička inspekcija ministarstva turizma

2. Opći uvijeti poslovanja
3. Način ulaganja prigovora


Aragosa d.o.o. - TRAVEL AGENCY
A: Vukovarska ulica 17, 20 000 Dubrovnik, Croatia
T: +385 20 436 999 | F: +385 20 436 998
E: info@aragosa.hr


Društvo je upisano u sudski reg.Trgovačkog suda u Dubrovniku rj.br.Tt-07/614-3
MBS:090001248;
IBAN HR4224070001100481272 OTP banka d.d.;
MB:01539531;
ID kod:HR-AB-20-090001248;
Temeljni kapital 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti.
© Copyright 2016. ARAGOSA d.o.o. Travel Agency, all rights reserved.