ARAGOSA d.o.o.
Putnička agencija / Travel agency

A: Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik

T.+385 (0) 20 436 999 | F.+385 (0) 20 436 998

 

E: info@aragosa.hr

  

Putnička agencija Aragosa, Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik, Croatia | Društvo je upisano u sudski reg. Trgovačkog suda u Dubrovniku rj. br. Tt-07/614-3

MBS: 090001248; IBAN HR 55 2330003 1151940449 Splitska banka; | MB:01539531; ID kod:HR-AB-20-090001248; | Temeljni kapital: 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti.

OIB 712 328 92 105

Članovi uprave društva:

Pero Prižmić, Goran Raspopović

 

Filling this form you can send an enquiry.

Name and Last Name:
Address:
Mobile:
E-mail:
Your message: 


Aragosa d.o.o. - TRAVEL AGENCY
A: Kralja Tomislava 7, 20 000 Dubrovnik, Croatia
T: +385 20 436 999 | F: +385 20 436 998
E: info@aragosa.hr


Društvo je upisano u sudski reg.Trgovačkog suda u Dubrovniku rj.br.Tt-07/614-3
MBS:090001248;
IBAN HR 55 2330003 1151940449 Splitska banka;
MB:01539531;
ID kod:HR-AB-20-090001248;
Temeljni kapital 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti.


© Copyright 2016. ARAGOSA d.o.o. Travel Agency, all rights reserved.