ARAGOSA d.o.o.
Putnička agencija / Travel agency

A: Vukovarska ulica 17, 20000 Dubrovnik

T.+385 (0) 20 436 999 | F.+385 (0) 20 436 998; E. info@aragosa.hr

RADNO VRIJEME
PONEDJELJAK - PETAK: 08-16

Društvo je upisano u sudski reg. Trgovačkog suda u Dubrovniku rj. br. Tt-07/614-3

Viditelj poslovnice, Lucija Petrov - komercijalist za određena tržišta

MBS: 090001248; IBAN HR4224070001100481272 OTP banka d.d.; | MB:01539531; ID kod:HR-AB-20-090001248; | Temeljni kapital: 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti.

OIB 712 328 92 105

Članovi uprave društva:

Pero Prižmić, Goran Raspopović

 1. Nadzor nad poslovanjem agencije obavlja turistička inspekcija ministarstva turizma

2. Opći uvijeti poslovanja
3. Način ulaganja prigovora


Aragosa d.o.o. - TRAVEL AGENCY
A: Vukovarska ulica 17, 20 000 Dubrovnik, Croatia
T: +385 20 436 999 | F: +385 20 436 998
E: info@aragosa.hr


Društvo je upisano u sudski reg.Trgovačkog suda u Dubrovniku rj.br.Tt-07/614-3
MBS:090001248;
IBAN HR4224070001100481272 OTP banka d.d.;
MB:01539531;
ID kod:HR-AB-20-090001248;
Temeljni kapital 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti.
© Copyright 2016. ARAGOSA d.o.o. Travel Agency, all rights reserved.